Cenník opatrovateľských služieb

Denná sadzba 24-hodinovej opatrovateľskej služby sa v závislosti od stavu pacienta, stupňa náročnosti opatery a rozsahu poskytovaných služieb pohybuje v 3 cenových hladinách:

  1. od 69 EUR s DPH
  2. od 79 EUR s DPH
  3. od 89 EUR s DPH

Ceny zahŕňajú prácu opatrovateľky, cestovné náklady a všetky odvody a poplatky. 

Cenovú ponuku Vám obratom zašleme po vyplnení dotazníka. Dotazník obsahuje podrobnosti týkajúce sa zdravotného stavu klienta, stručný popis bytovej situácie klienta a Vašich požiadaviek na opatrovateľku. Na základe týchto informácií určíme kategóriu opatrovateľskej služby a následne Vás oboznámime s cenou. Dotazník nám pomôže aj pri výbere vhodnej opatrovateľky. Dotazník slúži len na informačné účely a je nezáväzný. Jeho vyplnením nevzniká povinnosť objednať si naše služby. Vypracovanie cenovej ponuky je bezplatné. Neplatíte žiadne sprostredkovateľské, členské ani registračné poplatky.

Spolu s cenovou ponukou Vám zašleme aj návrh zmluvy o poskytovaní sociálnej starostlivosti. Následne sa budete môcť rozhodnúť, či Vám budú naše služby vyhovovať. V prípade, že Vaše rozhodnutie bude kladné, pošlete nám podpísanú zmluvu na email info@vasaopatrovatelka.sk. Zároveň je však nutné zaslať originál zmluvy poštou, prípadne doručiť osobne na adresu: SunSet MSH Ltd, VIENNA GATE, Kopčianska 8-10, 851 01 Bratislava.  
 
V prípade Vášho záujmu sme Vám k dispozícii aj osobne a prvý nezáväzný rozhovor s klientom môžeme absolvovať už v nemocnici, prípadne pri návšteve v domácnosti. Radi sa s Vami stretneme v termíne, ktorý Vám bude vyhovovať.  
 
Obmedzenia výšky úhrad (podľa zákona 448/2008 Z. z.) sa nevzťahujú na neverejného poskytovateľa. Takýto poskytovatelia a ani ich klienti nemajú nárok na akúkoľvek finančnú podporu zo strany štátu/ obce/ VÚC ani zo zdravotnej/ sociálnej poisťovne. 

Výhody spolupráce

24 hodinové opatrovanie seniorov kdekoľvek na Slovensku a v pohodlí vášho domova
Bez registračných a členských poplatkov
Skúsené opatrovateľky a profesionálny servis a pomoc počas celej doby spolupráce
Opatrovanie za prijateľné ceny
Množstvo spokojných klientov

VYžIADAJTE SI NEZáVäZNú 
CENOVú KALKULáCIU