Realizácia​

K objednávke našich služieb nie je potrebný posudok o odkázanosti na sociálnu službu a nie sú potrebné ani iné lekárske a sociálne potvrdenia. Pre opatrovateľku je však potrebné zabezpečiť jednu voľnú izbu so základným vybavením (posteľ, stôl, skriňa). Po obdržaní Vami podpísanej zmluvy zrealizujeme všetky potrebné náležitosti spojené so zabezpečením opatrovateľskej starostlivosti a opatrovateľky.
 

1) Výber opatrovateľky

Na základe Vašich požiadaviek, ktoré ste uviedli v dotazníku, Vám vyberieme najvhodnejšiu opatrovateľku a zašleme Vám jej profil. Vy nám iba potvrdíte, že ju akceptujete. Našim klientom ponúkame len skúsené a overené opatrovateľky, ktoré absolvovali opatrovateľské kurzy.  

2) Zabezpečenie dopravy opatrovateľky

Naplánujeme a zorganizujeme dopravu opatrovateľky až na Vami uvedené miesto a následne Vám oznámime dátum a čas jej príchodu. 

3) Výmena opatrovateliek

Výmena opatrovateliek prebieha v 14 dňových intervaloch. Naplánujeme a zrealizujeme ich výmenu tak, aby mal  klient zabezpečenú nepretržitú starostlivosť. V prípade nepredvídanej situácie (napr. choroba opatrovateľky) Vám ihneď zabezpečíme náhradu.  

4) Opatrovateľská starostlivosť

Po príchode a ubytovaní opatrovateľky je vhodné ju oboznámiť s Vašou predstavou, prípadne ju upozorniť na zaužívané zvyky v domácnosti. Opatrovateľka bude k dispozícii 24 hodín denne a bude vykonávať činnosti, ktoré sú uvedené v zmluve. Opatrovateľka má nárok na 2 hodiny voľného času denne.

5) Našim cieľom je Vaša spokojnosť

Počas trvania našej vzájomnej spolupráce sme Vám kedykoľvek k dispozícii pri riešení problémov s opatrovateľkami, prípadne so samotným opatrovaním. Po podpise zmluvy Vám bude pridelený koordinátor, ktorý Vám poskytne pomoc a servis pri riešení Vašich požiadaviek.  

Výhody spolupráce

24 hodinové opatrovanie seniorov kdekoľvek na Slovensku a v pohodlí vášho domova
Bez registračných a členských poplatkov
Skúsené opatrovateľky a profesionálny servis a pomoc počas celej doby spolupráce
Opatrovanie za prijateľné ceny
Množstvo spokojných klientov

VYžIADAJTE SI NEZáVäZNú 
CENOVú KALKULáCIU