Doprajte svojim blízkym  pocit výnimočnej starostlivosti​

24-hodinové opatrovanie predstavuje unikátny druh služby, kedy sa opatrovateľka stará o opatrovanú osobu priamo u nej doma, v jej prirodzenom prostredí, pričom jej je k dispozícii počas 24 hodín. Za tento čas opatrovateľka býva spolu s opatrovanou osobou a pomáha jej pri každodenných životných úkonoch. 


24 hodinové opatrovanie zahŕňa nasledujúce služby: 


1. Sebaobslužné úkony: 

 • Pomoc pri osobnej hygiene (sprchovanie, kúpeľ, umývanie vlasov, osobná hygiena (holenie, strihanie nechtov, starostlivosť o zuby, česanie))
 • Stravovanie, pitný režim (porciovanie jedla, kŕmenie, pomoc pri pití)
 • Vyprázdňovanie (sprievod na toaletu, pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, účelná očista po toalete, sprievod z toalety, podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením pomôcok, nasadenie a výmena plienky)
 • Obliekanie a vyzliekanie (obliekanie, obúvanie, vyzliekanie, vyzúvanie)
 • Mobilita, motorika (sprievod pri chôdzi, pomoc pri vstávaní z lôžka, pri líhaní na lôžko, polohovanie, pomoc pri manipulácii s predmetmi, obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby)


2. Úkony starostlivosti o domácnosť: 

 • Nákup potravín, drogérie a iného drobného spotrebného tovaru 
 • Príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla 
 • Donáška jedla do domu 
 • Umývanie riadu 
 • Bežné upratovanie domácnosti 
 • Obsluha domácich spotrebičov 
 • Pranie, žehlenie 
 • Starostlivosť o lôžko 
 • Vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby 
 • Iné jednoduché úkony spojené s chodom domácnosti 


3. Základné sociálne aktivity: 

 • Sprievod 
 • Na lekárske vyšetrenie 
 • Pri vybavovaní úradných záležitostí 
 • Pri záujmových činnostiach 
 • Na nákup, prechádzky 
 • Predčítanie pre osobu slabo vidiacu alebo nevidiacu pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní 


Opatrovanie nezahŕňa ošetrovateľskú starostlivosť. Opatrovateľ/ka NEMÔŽE: 

 • Ošetrovať rany 
 • Cievkovať a vykonávať klystír 
 • Merať krvný tlak a pulz 
 • Odoberať krv, podávať infúzie, podávať injekcie 
 • Ošetrovať dekubity, vredy, preväzovať 
 • Vyživovať pacienta sondou 
 • Vymieňať permanentný katéter 

Výhody spolupráce

24 hodinové opatrovanie seniorov kdekoľvek na Slovensku a v pohodlí vášho domova
Bez registračných a členských poplatkov
Skúsené opatrovateľky a profesionálny servis a pomoc počas celej doby spolupráce
Opatrovanie za prijateľné ceny
Množstvo spokojných klientov

VYžIADAJTE SI NEZáVäZNú 
CENOVú KALKULáCIU